„За матуранти“

Мојата книга „За матуранти“ веќе со години наназад им помага на матурантите полесно да го совладаат материјалот по македонски јазик и литература предвиден со програмата за завршен испит.
Неа можете да ја купите во некои книжарници или да ја нарачате на телефон во издавачката куќа:

02 3109 968

или на меил:

info@bomat.com.mk